Home » Ортодонтски апарати

Ортодонтски апарати

Ортодонстките апарати спадат към ранното лечение на зъбно-челюстни деформации, което започва още нв ранна детска възраст (5-6 години) и завършва към към 11-12 годишнина на дететио. То се нарича още “предварително” лечене, тъй катое  често предхожда късното ортодонтско лечение или лечението с брекети.

Ортодонтските апарати предтавляват пластинки изработени от пластмаса или метал, които се прикрепват към зъбите със специални задръжно-опорни средства – дъги и куки. Те са снемаеми – могат да се поставят и махат свободно от пациента. Има различни видове ортодонтски апарати

 – ритейнери – използват се след лечение с брекетиbiomers_metal

– фиксирани ортодонтски апарати – служат най-често за запазване на място или разширяване на стеснени челюстиexpander1

– апарат на Herbstherbst1

– лингвални пластиниactiveplates5

 

 


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: