Ортодонтска практика д-р Недева – Стара Загора

Home » Ортодонтски апарати

Ортодонтски апарати

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ОРТОДОНТСКИТЕ АПАРАТИ?

removable-orthodontic-appliances

Ортодонстките апарати спадат към ранното лечение на зъбно-челюстни деформации, което започва още в ранна детска възраст (5-6 години) и завършва към към 11-12 годишнина на дететио. То се нарича още “предварително” лечене, тъй катое  често предхожда късното ортодонтско лечение или лечението с брекети.

Ортодонтските апарати предтавляват пластинки изработени от пластмаса или метал, които се прикрепват към зъбите със специални задръжно-опорни средства – дъги и куки. Те са снемаеми – могат да се поставят и махат свободно от пациента. Има различни видове ортодонтски апарати

– ритейнери – използват се след лечение с брекетиbiomers_metal

– фиксирани ортодонтски апарати – служат най-често за запазване на място или разширяване на стеснени челюстиexpander1

-нефиксирани – лингвални пластини с допълнителни елементи, според нуждата от лечениеactiveplates5

-активатори – използват се от най-ранна детска възраст – веднага след пробива на 6-тите зъби. Насочват и регулират пробива на постоянните зъби, коригират дълбока и отворена захапка

lm-activator2-reinforced-products4.jpg

и др. видове.

Попитайте Вашият ортодонт за най-подходящия за Вас вариант.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: